Herroepingsrecht
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Scheunentraum GmbH, Debyestraße 52, 52078 Aken, Tel.: 01737211117, Info@Scheunentraum.de door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post of e-mail verzonden brief) over uw besluit om dit contract aan te gaan, te herroepen, te informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking
Als u dit contract herroept, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) , onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Modelformulier voor herroeping
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
– Aan Scheunentraum GmbH, Debyestraße 52, 52078 Aken, Info@Scheunentraum.de
– Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*) / ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)
– Datum
——————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of tussentijds verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kan worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed;
voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.
Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht tussentijds
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Annuleringsvoorwaarden voor consumenten voor een overeenkomst voor meerdere goederen die de consument als onderdeel van één bestelling heeft besteld en die afzonderlijk worden geleverd

Herroepingsrecht
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact opnemen met Scheunentraum GmbH, Debyestraße 52, 52078 Aken, Tel.: 01737211117, Info @@ Scheunentraum.de. U kunt ook de shortcode gebruiken en het adres opslaan in Instellingen DE.]) Door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking
Als u dit contract herroept, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) , onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Modelformulier voor herroeping
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
– Naar Scheunentraum GmbH, Debyestraße 52, 52078 Aken, Tel.: 01737211117, Info @@ Scheunentraum.de

– Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*) / ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)
– Datum
——————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of tussentijds verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kan worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed;
voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.
Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht tussentijds
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Herroepingsinstructie voor consumenten voor een overeenkomst voor de levering van goederen in meerdere deeldiensten of stukken

Herroepingsrecht
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste gedeeltelijke zending of de laatste zaak in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact opnemen met Scheunentraum GmbH, Debyestraße 52, 52078 Aken, Tel.: 01737211117, Info @@ Scheunentraum.de. U kunt ook de shortcode gebruiken en het adres opslaan in Instellingen DE.]) Door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking
Als u dit contract herroept, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) , onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Modelformulier voor herroeping
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
– Aan [Scheunentraum GmbH, Debyestrasse 52, 52078 Aken, Tel.: 01737211117, Info @@ Scheunentraum.de

– Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*) / ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)
– Datum
——————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of tussentijds verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kan worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed;
voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.
Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht tussentijds
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd;

Annuleringsvoorwaarden voor consumenten voor een overeenkomst voor de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode

Herroepingsrecht
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact opnemen met Scheunentraum GmbH, Debyestraße 52, 52078 Aken, Tel.: 01737211117, Info @@ Scheunentraum.de. U kunt ook de shortcode gebruiken en het adres opslaan in Instellingen DE.]) Door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking
Als u dit contract herroept, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) , onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Modelformulier voor herroeping
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
– Naar Scheunentraum GmbH, Debyestraße 52, 52078 Aken, Tel.: 01737211117, Info @@ Scheunentraum.de

– Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*) / ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)
– Datum
——————————————
(*) Doorhalen waar niet van toepassing

Uitsluiting of tussentijds verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kan worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed;
voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.
Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht tussentijds
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Annuleringsvoorwaarden voor een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager is geleverd
Herroepingsrecht
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact opnemen met Scheunentraum GmbH, Debyestraße 52, 52078 Aken, Tel.: 01737211117, Info @@ Scheunentraum.de. U kunt ook de shortcode gebruiken en het adres opslaan in Instellingen DE.]) Door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking
Als u dit contract herroept, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) , onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Modelformulier voor herroeping
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
– Naar Scheunentraum GmbH, Debyestraße 52, 52078 Aken, Tel.: 01737211117, Info @@ Scheunentraum.de
– Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*) / ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of tussentijds verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd zijn en voor de totstandkoming waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als wij pas zijn begonnen met de uitvoering van de overeenkomst nadat u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd hebt bevestigd dat u weet dat u uw herroepingsrecht verliest wanneer wij beginnen met de nakoming van de overeenkomst. Wij wijzen u erop dat wij de totstandkoming van het contract afhankelijk kunnen stellen van de bovengenoemde toestemming en bevestiging.