Volgens § 5 TMG:

Scheunentraum GmbH

Directeuren: Sebastian Lück & Andrea Kaulen

Debyestrae 52-54
52078 Aken
Duitsland

Financiën:

Aken
HR nr. HRB 23301
BTW-nummer: DE327137566

Contact:

Mail: info@scheunentraum.de
Tel.: 0241/89437007

Meer informatie:

Scheunentraum GmbH

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV:

Scheunentraum GmbH

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstverlener zijn wij in overeenstemming met artikel 7 (1) TMG is verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wet. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat we kennis krijgen van een specifieke rechtsschending. Zodra we op de hoogte zijn van dergelijke wettelijke overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden op wiens inhoud wij geen invloed hebben. We kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s werden op het moment dat ze werden gelinkt gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Er werd geen illegale inhoud gevonden op het moment dat de link werd gemaakt. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter onredelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Zodra we op de hoogte zijn van wetsovertredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

auteursrechten

De inhoud en werken op deze pagina’s die door de exploitant van de website zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we op de hoogte zijn van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

merk op

Mocht de inhoud of het technische ontwerp van afzonderlijke pagina’s of delen van deze website in strijd zijn met rechten van derden of wettelijke bepalingen of anderszins mededingingsrechtelijke problemen veroorzaken, in welke vorm dan ook, dan verzoeken wij u om § 8 par. 4 UWG om zonder kostennota een passend, voldoende verklarend en snel bericht te geven. Wij garanderen dat de terecht bezwaarde passages of delen van deze website binnen een redelijke termijn worden verwijderd of dat de wettelijke eisen verregaand worden aangepast zonder dat u daarbij juridische hulp nodig heeft. Het inschakelen van een advocaat om een waarschuwing te geven aan de dienstverlener, waarvoor een vergoeding geldt, komt niet overeen met zijn werkelijke of veronderstelde wil en zou dus een schending van artikel 13, lid 1, inhouden. 5 UWG vanwege het nastreven van irrelevante doelen als dominant motief voor het starten van een procedure, in het bijzonder het doel om kosten te realiseren als daadwerkelijke drijfveer, alsmede schending van de schadebeperkingsplicht.

Europese geschillenbeslechting

Volgens de huidige wetgeving zijn we verplicht om consumenten te informeren over het bestaan van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen te beslechten zonder tussenkomst van een rechtbank. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van het platform.

U kunt het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr . We zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten en zijn over het algemeen niet klaar.

Bronnen: Disclaimer eRecht24